ดูหนังออนไลน์
General

เปิด 27 จุดจอดรถ เชื่อมชัทเทิลบัสเดินทางเข้าสู่ ‘พระราชพิธีฯ ’

เปิดจุดจอดรถ 27 แห่งรอบกรุงเทพฯ ทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และกรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ 31,869 คันและรถจักรยานยนต์ 150 คัน

ประชาชนสามารถนำรถไปจอดยังจุดดังกล่าว แล้วเดินทางต่อด้วยรถชัทเทิลบัส (Shuttle Bus) จำนวน 11 เส้นทาง เพื่อเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยที่จอดรถ 27 จุดมีรายละเอียดดังนี้

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE