ดูหนังออนไลน์
General

ทหารสามเหล่าทัพยิงสลุตหลวงงาน ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’

กองทัพบก นำปืนใหญ่โบราณ 4 กระบอก ออกมาร่วมด้วยกองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และบริเวณท้องสนามหลวง

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุต ณ บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุต บริเวณโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 แบ่งการปฏิบัติออกเป็นส่วน 2 คือ

1. การยิงสลุตโดยใช้ปืนใหญ่โบราณ พระมหาฤกษ์ พระมหาชัยมหาจักร และมหาปราบยุค ซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กตั้งบนรางเกวียนเรียกว่า “ปืนรางเกวียน” ถูกหล่อขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทดแทนปืนใหญ่ซึ่งมีชื่ออย่างเดียวกันนี้ เพื่อใช้ยิงและตั้งในการพระราชพิธีทั้งปวง

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 นี้ จะทำการยิงปืนใหญ่พระมหาฤกษ์ พระมหาไชย มหาจักร และมหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัดตามกำลังวัน จังหวะการยิง 10 วินาทีต่อนัด รวมใช้เวลา 6.30 นาที รวม 40 นัดพร้อมกับการยิงสลุตหลวงพิเศษ 101 นัด ของทหาร 3 เหล่าทัพ

โดยจะทำการยิงใน 2 ขั้นตอนของพระราชพิธี คือ ขั้นตอนการไขสหัสธารา อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคา และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 สระเมื่อเวลา 10.09 น. และในขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ ถวายเบญจราชกกุธภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง

โดย 1 หมู่ปืนถูกจัดให้มีพลประจำหมู่ปืน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บังคับหมู่, พลลำกล้อง, พลบรรจุ, พลชนวน, พลเครื่องมือ และพลลำเลียงกระสุน อยู่ในความควบคุมของผู้บังคับกองทหารปืนใหญ่ยิงสลุต โดยมีหน้าที่ทำความสะอาดลำกล้องปืนใหญ่ก่อนและหลังการยิง บรรจุกระสุนดินดำ ตอกชนวน และทำการยิง ตามลำดับ

2. การยิงสลุตหลวงและการยิงสลุตหลวงพิเศษ โดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ 80 ขนาด 75  มิลลิเมตร ซึ่งปรับปรุงดัดแปลงมาจากปืนใหญ่ที่ผลิตจาก บริษัท โบฟอร์ด ประเทศสวีเดน ที่เข้าประจำในกองทัพบก เป็นปืนใหญ่ของกองพล เมื่อปีพ.ศ. 2480 โดยจะทำการยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน 101 นัด จังหวะการยิง 10 วินาทีต่อนัด รวมใช้เวลา 16.40 นาที

โดยทำการยิงพร้อมกันกับทหารเรือ ทหารอากาศ และปืนใหญ่โบราณ ทั้ง 4 กระบอกในขั้นตอนการไขสหัสธารา อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคา และน้ำกาศักดิ์สิทธิ์จาก 4 สระ และในขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ  ถวายเบญจราชกกุธภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง

และปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบขนาด 80 ขนาด 75 มิลลิเมตรนี้ จะทำการยิงอีกครั้งในขั้นตอนการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. โดยจะทำการยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด เมื่อเปิดพระวิสูตร

การยิงสลุตถวายพระเกียรติในครั้งนี้ จัดกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการยิงสลุตของกองทัพบก

การยิงสลุตหลวงในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จะใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร ทำการยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในขั้นตอนเริ่มยาตราริ้วขบวนออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

โดยจะทำการยิงสลุตหลวงพร้อมกันทั้ง 21 นัด พร้อมกันทั้ง 3 เหล่าทัพ เมื่อเจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

การยิงสลุตหลวงในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จะใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตรทำการยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยจะทำการยิงสลุตหลวงจำวน 21 นัดพร้อมกันทั้ง 3 เหล่าทัพ เมื่อชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

NOPPHAWHAN TECHASANEE