ดูหนังออนไลน์
Business

อย่าช้า!! กสทช.ขีดเส้น10 พ.ค.ยื่นคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

เลขาธิการ กสทช. เผยหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยการคืนใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ขีดเส้น 10พ.ค. ต้องยื่นขอคืนใบอนุญาต ย้ำไม่ได้สามารถยกเลิกภายหลังได้  เตรียมเชิญผู้ได้รับใบอนุญาต  22 ช่อง รับทราบรายละเอียด 7 พ.ค.นี้   

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 พ.ค.  ) สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลจะมีเวลาศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ล่วงหน้า  สำนักงานฯ จะเชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลทั้ง 22 ช่อง มาประชุมชี้แจงในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ พร้อมตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจ ก่อนที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

หลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

สำนักงานฯ ได้แจ้งว่าให้ผู้ที่จะขอคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ตาม ม. 44 ก่อน หากเปลี่ยนใจก็สามารถขอยกเลิกในภายหลังได้ เนื่องจากขณะนั้นสำนักงาน กสทช. อาจออกหลักเกณฑ์ไม่ทันวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight