ดูหนังออนไลน์
Economics

ไฟเขียว PDP ฉบับใหม่! ตั้งเป้าผลิตไฟปี 80 ที่ 77,211 เมกะวัตต์

“ครม.” ไฟเขียวร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561 – 2580 ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 77,211 เมกะวัตต์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561 – 2580 (PDP2018) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยแผนดังกล่าวนั้นตั้งเป้าหมายหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 ที่ 77,211 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 – 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุมและบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team