ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

‘สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ’ สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นราชวงศ์ไทย

วันนี้ (30 เม.ย.) จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 200 ปี ที่สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นจะสละราชสมบัติ มอบบังลังก์เบญจมาศให้กับมกุฎราชกุมารเป็นผู้สืบต่อแทน และเปิดยุคใหม่ ของหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุ 86 ชันษา ทรงเป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลก ที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นจักรพรรดิ ซึ่งญี่ปุ่นอยู่ในรัชสมัยเฮเซ ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงปกครองประเทศ

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ปีโชวะที่ 8 หรือตรงกับ พ.ศ. 2476 ณ พระราชวังหลวง กรุงโตเกียว พระองค์เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 5 ใน 7 พระองค์ ในจักรพรรดิโชวะกับสมเด็จพระจักรพรรดินีนะงะโกะ แต่เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ เมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระยศเป็น เจ้าชายสึงุ และทรงเข้าพระราชพิธีสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2494 ก่อนจะขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์น้ำพระองค์หนึ่งของประเทศ ทรงศึกษาวิชามีนวิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกะคุชุอิน กรุงโตเกียว

เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทย และทรงทูลเกล้าฯ ถวายปลานิลจำนวน 50 ตัว แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อสวนจิตรลดา เป็นหนึ่งโครงการในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

การทดลองเลี้ยงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนปัจจุบัน ปลานิลกลายเป็นหนึ่งในปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย

ก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังได้ทรงนำเสด็จพระราชดำเนิน เจ้าชายอะกิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ มกุฎราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในครั้งนั้น) มาทอดพระเนตรกิจการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นอกจากนี้แล้ว ในปี 2548 ได้การค้นพบปลาในตระกูลปลาบู่ทะเลชนิดใหม่ ซึ่งได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Exyrias akihito และต่อมาก็ได้มีการค้นพบปลาบู่น้ำจืดสกุลใหม่ ซึ่งก็ได้มีการตั้งชื่อว่า Akihito เพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศแด่พระองค์

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ราชวงศ์ญี่ปุ่น และราชวงศ์ไทย ต่างมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เคยเสด็จเยือนไทยถึง 4 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการขึ้นครองราชย์ฯ  พระองค์ทรงเลือกที่จะเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรก

ทั้งในปี 2549 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ก็ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เพื่อทรงเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระองค์ยังเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเดือนมีนาคม 2560 เพื่อถวายพระราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระองค์เอง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team