ดูหนังออนไลน์
Finance

สูญเกือบ 3 พันล้าน! ครม.ไฟเขียวฟรีค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือน

“ครม.” ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม Visa On Arrival ต่ออีก 6 เดือน คาดสูญเสียรายได้ 2,955 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายมาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วันในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือ Visa On Arrival ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม

ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท โดยให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมออกไปอีก 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จากที่ผ่านมาได้มีการเปรียบเทียบในช่วงที่ยกเลิกค่าธรรมเนียมเทียบกับช่วงเก็บค่าธรรมเนียม 5 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พบว่าช่วงเวลาเดียวกัน คือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายนถึง 31 มีนาคมปี 2561 เทียบกับปี 2562 ในช่วงที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปี 2561 มีผู้โดยสารขาเข้ามาประมาณ 1,959,000 คน แต่ในช่วงปี 2562 ที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามามากกว่า 3,586,000 คน เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 80%

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบในช่วงยกเว้นค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 เทียบกับ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 60 วันเท่ากันถ้ามีแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจากกว่า 1,440,000 คน เป็นกว่า 1,600,000 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อ

ทั้งนี้ จากการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไปอีก 6 เดือน ประเมินว่ารัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,955 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 104,616 ล้านบาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team