Economics

ขสมก.หนี้เยอะ! ‘นายกฯ’ วอนเข้าใจต้องปรับขึ้นค่ารถเมล์!

“นายกรัฐมนตรี” เผยการปรับค่าโดยสารรถประจำทาง เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการปรับขึ้นค่าโดยสาร รถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า เรื่องนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ไม่ใช่รัฐบาลไปขึ้นราคาหลังการเลือกตั้ง แต่เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เราต้องติดตามผลกระทบที่ตามมา เพื่อหาทางลดปัญหาให้ได้มากที่สุด และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น วันนี้มีทั้งรถใหม่ และรถเก่าที่ปรับปรุงใหม่ ทุกอย่างเดินหน้ามา ถือเป็นความก้าวหน้าของรัฐบาลนี้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องมองในเรื่องต้นทุน รวมถึงเรื่องขนส่งมวลชนด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่า ขสมก. มีหนี้สินจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ และมีผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการรถร่วมต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งเราไม่ได้ขึ้นราคาค่าโดยสารรถประจำทางฯ มาเป็นเวลานานแล้ว จึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ว่าจะพิจารณาอย่างไรต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK