Economics

เผยโฉม ‘เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ ครั้งแรก

“กรมธนารักษ์” ขยายเวลาการรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและได้มีเหรียญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ประชาชนจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 นั้น เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการในการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและร่วมเฉลิมพระเกียรติอีกเป็นจำนวนมาก กรมธนารักษ์ จึงขยายเวลาการรับจองต่อไปอีกจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มอีก

“ประชาชนสามารถจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกดังกล่าวได้ ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษ และสตรี ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ หน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์” นายอำนวย กล่าว

พร้อมเปิดเผยว่า สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 19,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 1,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท

นอกจากนี้ ยังมีประเภทเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกแพลทินัม (Platinum) จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,000,000 บาท เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 5,000 บาท และเหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษ และสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท

โดยสามารถจองได้ 1 สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญทองคำขัดเงา จำนวน 1 เหรียญ เหรียญเงินขัดเงา จำนวน 1 เหรียญ เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) จำนวนไม่เกิน 20 เหรียญ เหรียญที่ระลึก เหรียญแพลทินัม ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่เกินตามจำนวนผลิต เหรียญเงินรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญ เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 1 เหรียญ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมธนารักษ์มีความพร้อมในการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกทุกประเภท และพร้อมในการจ่ายแลกให้กับประชาชนที่เข้ามาจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ โดยขณะนี้ยอดจองเหรียญแพลทตินัมราคา 1 ล้านบาท มียอดสั่งแล้วกว่า 200 เหรียญ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนสนใจสั่งจองเพิ่มต่อเนื่อง โดยกรมมีเป้าหมายจ่ายแลกพอเพียงที่ 1,000 เหรียญ อย่างไรก็ดี กรมฯ ยังได้เปิดให้สื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 และได้เผยรูปแบบเหรียญทุกประเภทให้ประชาชนเห็นครั้งแรก


 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team