Politics

เพิกถอนสิทธิ!! ‘กกต.’ มีมติฟัน ‘สุรพล’ 1 ปี ฐานจูงใจลงคะแนน

“กกต.” มีมติเพิกถอนสิทธิ “สุรพล” 1 ปี ฐานให้ทรัพย์เพื่อจูงใจลงคะแนน พร้อมสั่งดำเนินคดีอาญาและจัดเลือกตั้งใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาเรื่องคัดค้าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย (ได้รับเลือกตั้ง) ว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติดังนี้

1.สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ไว้เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี

2.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร

3.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่

4.ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หลังจากที่ กกต. มีมติดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าวันเลือกตั้งใหม่จะเป็นเมื่อไหร่ ซึ่งคาดว่าน่าจะหลังวันที่ 9 พฤษภาคม โดยจะเป็นการเลือกตั้งปกติ แต่อาจย่นระยะเวลาบางอย่าง เช่น สิทธิการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะไม่สามารถทำได้ และคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ถูกนำไปคำนวณ ส.ส.

ส่วนประเด็นที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นโฆษะ นายแสวง ยืนยันว่า สำนักงาน กกต. กำลังดำเนินการจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกรอบที่ผู้ตรวจการฯ กำหนด คือ ภายใน 7 วัน

สำหรับประเด็นที่ กกต. แจ้งข้อกล่าวหากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ถือเป็นอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการตรวจสอบทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ แม้ว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ซึ่งถือว่านายธนาธรยังไม่มีความผิด แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นายธนาธรเข้าชี้แจงหลังจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามา

ทั้งนี้ หากพบว่านายธนาธรไม่มีความผิดก็สามารถพ้นข้อกล่าวหาได้ แต่หากพบว่าผิดจริง กกต. ก็ต้องพิจารณาในข้อกฎหมายว่าเข้ากฎหมายข้อใด ก่อนจะส่งให้ศาลฎีกาตัดสินอีกครั้งหนึ่ง

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT