Politics

‘บิ๊กตู่’ สั่ง ‘คมนาคม-รฟท.’ เร่งหาทางออกกรณี ‘โฮปเวลล์’

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้บังคับคดี ให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชนะคดีตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ภาครัฐจ่าย รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพว่า เป็นผลพวงจากการทำงานของรัฐบาลในอดีตที่เกิดขึ้นนานมากแล้ว แต่รัฐบาลนี้ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา

“กรณีโฮปเวลล์ต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน จากนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย จะต้องเร่งพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไร และหาทางออกอย่างไร” นายกรัฐมนตรี กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team