PR News

แอปเปิ้ลหนุนวันคุ้มครองโลก เปลี่ยนสีใบไม้โลโก้เป็นสีเขียว

“แอปเปิ้ล สโตร์” สาขาไอคอนสยาม  เปลี่ยนสีใบไม้บนโลโก้เป็นสีเขียวตัดขาว เพื่อสนับสนุนวันคุ้มครองโลก  “Earthday”  ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

แอปเปิ้ลได้เปลี่ยนมาใช้โลโก้นี้พร้อมกันทั่วโลก  ทั้งยังเปลี่ยนเสื้อเครื่องแบบของพนักงานให้เป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยเช่นกัน

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team