ดูหนังออนไลน์
CSR

‘ดีแทคพลิกไทย’เปิด10 ทีมเข้าสู่รอบระดมทุน

 “ดีแทคพลิกไทย” แพลทฟอร์มออนไลน์ โครงการเพื่อสังคม ประกาศ 10 ทีม เข้าสู่รอบระดมทุน  อัดฉีดทุนก้อนแรก 100,000 บาท หวังร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม พร้อมอัพเกรดสถานะ dtac Reward หลังบริจาค

หลังจากการเปิดรับสมัครผู้มีไอเดียที่จะร่วมพลิกสังคม สร้างไทยให้แกร่งขึ้นภายใต้โครงการ “ดีแทคพลิกไทย”  ได้เปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนสิงหาคม  2560 ได้รับความสนใจจากผู้มีไอเดียกว่า 500 โครงการ ใช้เวลาคัดเลือกและเข้าโปรแกรมบ่มเพาะโครงการให้มีความเป็นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อที่จะเข้าสู่รอบการระดมทุนในเฟสถัดไป

ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 2. โครงการพัฒนาไม้เท้าพยุงปรับระดับ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. โครงการติดตั้งซูเปอร์ตะบันน้ำ โดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์

4. โครงการผลิตสื่อเพื่อป้องกันฟันผุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. โครงการโปลิศน้อย หุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง โดยสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6. โครงการโคมไฟแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 7. โครงการ Inskru ออนไลน์แพลทฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนหลักสูตร โดยมูลนิธิ Teach for Thailand

8. โครงการสวนเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ 9. โครงการผลิตกระดาษธรรมชาติจากเศษอาหาร โดยโรงเรียนมีชัยพัฒนา และ 10. โครงการโรงเรียนโรงเล่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์มีชีวิต โดย พิพิธภัณฑ์เล่นได้

ทั้งนี้แต่ละโครงการได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความยั่งยืน  มีเกณฑ์การตัดสิน  1. ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงโอกาสเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม 2. ส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3. สร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและการดำรงชีวิต และ4. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลตั้งต้น 100,000 บาท พร้อมรับการสนับสนุนในการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Taejai.com แพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม และผ่านการบริจาคทาง USSD ของดีแทค นอกจากนี้ ยังได้รับการ เทรนนิ่งและพัฒนาโครงการกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจีแล็บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากดีแทค

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริการกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกการพัฒนาของสังคมโลกและสังคมไทย ล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่ก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดผลกระทบปัญหาสังคมหลากหลายด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม

แม้คนกลุ่มนี้จะความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่เหล่า Active Citizen นี้ ยังคงขาดคุณลักษณะ 4 ประการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ ได้แก่ 1. ทิศทาง (Direction) ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ 2. ทักษะ (Skill) ด้านการบริหารโครงการตลอดจนทักษะเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ 3. ทุน (Funding) อีกหนึ่งกลไกในการผลักดันโครงการให้สำเร็จและ 4. เครือข่าย (Network) หรือพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วมากขึ้น

ดีแทคจะเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่โครงการพัฒนาขาดอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างให้โครงการมีความแข็งแกร่ง ทั้งการระดมทุนออนไลน์และเชื่อมโยงผู้บริจาคและผู้เชี่ยวชาญให้แก่โครงการทั้ง 10 ทีม ซึ่งนี่ถือเป็นบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนพลังของคนในสังคมในการเปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับลูกค้าดีแทคที่บริจาคผ่าน เว็บไซต์ Taejai.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ดีแทคขอมอบสิทธิพิเศษในการปรับสถานะ dtac Reward ให้เป็นสถานะ Blue Member แก่ผู้บริจาคที่ใช้เลขหมายของดีแทคเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ภายใน 3 สัปดาห์หลังการบริจาคผ่าน SMS ยืนยันสิทธิพิเศษนี้จากดีแทค พร้อมระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสถานะ

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight