ดูหนังออนไลน์
General

ไทย-กัมพูชาฉลองสะพานมิตรภาพใหม่ ‘ฮุน เซน’ ทำตามสัญญา แต่ง 4 เพลงเปิดในงาน

ไทย-กัมพูชา ร่วมฉลองก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท)  กระชับสัมพันธ์อันดี เชื่อมใจประชาชน 2 ประเทศ

วันนี้ (22 เม.ย.)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย สมเด็จอัคครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี ที่การสร้างสะพานแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ และถือเป็นสะพานข้ามแดนไทย-กัมพูชาที่ยาวที่สุด เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ที่ใกล้ชิดมายาวนาน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดน และเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนแห่งใหม่ ให้มีความสะดวกมากขึ้น เชื่อมต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้ครบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) ของไทย เพื่อเชื่อมต่อการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก ณ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ในนามรัฐบาลและชาวกัมพูชา ขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการก่อสร้างและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมใจของชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดสระแก้ว เป็นการเชื่อมใจของคนทั้งสองประเทศที่สมควรบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ โดยในโอกาสที่น่ายินดีนี้ได้ประพันธ์บทเพลง 4 เพลง ตามคำสัญญาที่มีไว้กับพล.อ.ประยุทธ์ มาบรรเลงในงานนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นมิตรภาพกัมพูชา-ไทย ให้มั่นคงและยั่งยืน

จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมประกอบพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานและฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือไทย-กัมพูชา ให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับสะพานมิตรภาพ ไทย กัมพูชาแห่งนี้ จะช่วยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ระหว่าง 2 ประเทศ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight