Business

‘อสมท’ ตั้ง ‘เพ็ชร ชินบุตร’ คุมด้านการตลาด

บมจ.อสมท มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.เพ็ชร ชินบุตร อดีตผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญงาน ด้านบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาด โดยมีภารกิจหลักในการวางกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ และต่อยอดทางธุรกิจให้กับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
สำหรับประสบการณ์ด้านการบริหารของ ดร.เพ็ชร ชินบุตร  เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ConocoPhillips ประเทศไทย (Jet & Jiffy’s)

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บมจ. อสมท ที่ได้กูรูผู้ชำนาญด้านการบริหารธุรกิจมาเสริมทัพ อสมท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight