ดูหนังออนไลน์
Economics

เปิด 5 รายชื่อซื้อทีโออาร์ชิง ‘ดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ’



เปิด 5 รายชื่อซื้อทีโออาร์ชิง “ดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ” ส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์มี 4 ราย

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริหาร ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทอท. ได้เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูล (TOR) โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ในสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 1 สัญญาและโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 1 สัญญา ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันนี้ (18 เม.ย.) โดยมีผลดังนี้

                                                                 นิตินัย ศิริสมรรถการ

ทีโออาร์ดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้ซื้อทีโออาร์จำนวน 5 ราย ได้แก่

(1) บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล

(2) บจก. คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี

(3) บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

(4) บมจ. การบินกรุงเทพ

(5) บมจ. รอยัลออคิด เชอราตัน (ประเทศไทย)

 

ทีโออาร์พื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้ซื้อทีโออาร์จำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

(2) บจก. คิงพาวเวอร์สุวรรภูมิ

(3) บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

(4) บจก. เดอะมอลล์กรุ๊ป

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า ผู้ยื่นซองประมูล จะต้องบอกรายชื่อพันธมิตรในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับ ทอท. ก่อนถึงกำหนดยื่นซองในวันที่ 22 พฤษภาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการหรือไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม โดย ทอท. ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ทั้งในวันชี้แจงคุณสมบัติและวันเปิดซองด้วย เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ ทอท. ดำเนินการมาโดยตลอด

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE