ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กรุงไทย’ ปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 20 เม.ย.นี้

“ธนาคารกรุงไทย” ปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 20 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 00.01 – 05.30 น.

ธนาคารกรุงไทย (KTB) จะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ กรุงไทย NEXT กรุงไทย Promptpay แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เป๋าตุง Money Connect by Krungthai (บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ) กรุงไทย Internet Banking และ กรุงไทย Corporate Online สำหรับบริการอื่นๆ ใช้บริการได้ตามปกติ

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK