Politics

ไฟเขียว! โรดแมปจัดการขยะพลาสติกตั้งเป้าลดได้ 0.78 ล้านตันต่อปี

ครม.เห็นชอบร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกภาพรวมของประเทศ ตั้งเป้านำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 100% ในปี 2570

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมลดใช้วัสดุพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้จัดทำร่างโรดแมป เเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบาย การจัดการแบบบูรณาการ กำหนดทิศทาง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกของประเทศ

ทั้งนี้ เป้าหมายแรกคือ ลด เลิกใช้พลาสติก และใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายในปี 2562 จะให้เลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด คือพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีด และภายในปี 2565 จะยกเลิกอีก 4 ชนิด คือ พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก ที่มีข้อยกเว้นสำหรับใช้กับเด็ก คนชรา และผู้ป่วย และยกเลิกใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งดียว

ส่วนเป้าหมายที่สอง จะเป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 โดยจะมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายในส่วนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ขณะที่ของเสียจะถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธี สำหรับกลไกการจัดการ จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การใช้เครื่องมือและกลไกที่เหมาะสม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกภาคส่วน เร่งออกกฎหมาย และการจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผลที่จะได้รับจากโรดแมปดังกล่าว คาดว่า จะลดปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 0.78 ล้านตันต่อปี และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3.9 พันล้านบาทต่อปี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team