Videos

กระทรวงทรัพย์ฯ ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง แจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือราษฎร

ในการนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำความจุปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ พื้นที่บ้านชะลอมแหน หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้มีน้ำจำนวน 12,000 ลิตร และน้ำสะอาดอีก 10 แพ็ค

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI