ดูหนังออนไลน์
Business

ครม. ไฟเขียวสร้าง ‘รันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ’ 2.2 หมื่นล้านบาท

ครม. ไฟเขียวสร้าง “รันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ” 2.2 หมื่นล้านบาท หวังลดแออัด เพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน ด้าน “สภาพัฒน์” ชี้ควรวางแผน “รันเวย์ 4” ต่อเนื่อง

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (17 เม.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) เส้นที่ 3 ด้านทิศตะวันตก ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 21,795.941 ล้านบาท

เบื้องต้นวงเงินลงทุนจะแบ่งเป็นค่าก่อสร้างประมาณ  15,500 ล้านบาท และค่าชดเชยผลกระทบด้านเสียงประมาณ 6,300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทอท. จะไม่สามารถลงนามกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ได้ จนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

สำหรับอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของรันเวย์แห่งที่ 3 จะอยู่ที่ 3.74% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) -9,627.71 ล้านบาท อัตราส่วนประโยชน์ต่อทุน (B/C) อยู่ที่ 0.215 และมีระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ 20 ปี 9 เดือน จึงถือว่าไม่คุ้มค่าทางการเงิน

ด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 116.47% มูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 881,165.244 ล้านบาท อัตราส่วนประโยชน์ต่อทุนอยู่ที่ 32.017 และมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 3 เดือน จึงถือว่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีรันเวย์ 2 เส้น รองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในขณะที่ความต้องการสูงสุดอยู่ที่ 63 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งการสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่งผลให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หากไม่ดำเนินการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 จะมีความเสี่ยงกรณีเปิดซ่อมรันเวย์แห่งที่ 1 และ 2 หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะส่งผลให้เกิดความแออัดและล่าช้า

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นต่อโครงการรันเวย์เส้นที่ 3 ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ควรบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม โดยอาจจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานทางการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ และควรให้ความสำคัญกับแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาว

ด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ทอท. ควรเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และควรใช้มาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงควรจัดทำแผนการซ่อมแซมใหญ่รันเวย์แห่งที่ 1 และ 2 ให้สอดคล้องกับการเปิดใช้รันเวย์แห่งที่ 3 รวมถึงควรวางแผนก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 4 ให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เติบโตขึ้นด้วย

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE