World News

‘ทูลกระหม่อมฯ’ ทรงเสียพระทัย เหตุเพลิงไหม้นอเทรอดาม

“ทูลกระหม่อมฯ” ทรงโพสต์ข้อความแสดงความเสียพระทัย เหตุเพลิงไหม้ “นอเทรอดาม” พร้อมทรงให้กำลังใจในการบูรณะ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม กลางกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญอายุกว่า 580 ปีและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1991 อีกทั้งได้รับการยกย่องว่า เป็นโบสถ์แบบกอทิกที่สวยที่สุด

ล่าสุดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพมหาวิหารนอเทรอดัมในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ และทรงโพสต์ข้อความแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

“ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจกับชาวฝรั่งเศสและชาวคาทอลิกทั่วโลก ที่ต้องสูญเสียหนึ่งในมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์มากที่สุด และหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้ไปเยี่ยมเยือนมากที่สุดในฝรั่งเศส

เป็นเรื่องทรมานใจที่ต้องดูเพลิงเผาไหม้มหาวิหารนอเทรอดามในช่วงเย็นวานนี้และตลอดทั้งคืน แม้ข้าพเจ้าจะไม่ใช่ชาวคริสต์ หรือชาวฝรั่งเศส ข้าพเจ้าก็รู้สึกเศร้าใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนวันอีสเตอร์

ข้าพเจ้าขอส่งความหวังและกำลังใจไปยังรัฐบาลฝรั่งเศส ในการบูรณมหาวิหารนอเทรอดามอันมีเอกลักษณ์และเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่แห่งนี้”

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE