Economics

คาดวันนี้ขึ้น ‘รถไฟ’ กลับกรุงเทพฯ กว่าแสนคน

คาดวันนี้ประชาชนขึ้น รถไฟ” เข้ากรุงกว่าแสนคน จัดรถพิเศษและพ่วงตู้โดยสารรองรับเต็มที่

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้(16 เม.ย.) คาดการณ์ว่า จะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ผ่านทางรถไฟประมาณ 112,000 คน

โดยการรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถพิเศษอีก 15 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถปกติจนเต็มหน่วยลากจูงทั้ง 242 ขบวน รองรับการเดินทางได้ถึงวันละ 100,000-120,000 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน และ 15-17 เมษายน 2562

สำหรับวันนี้ได้จัดขบวนรถพิเศษโดยสาร จำนวน 4 ขบวน คือ

  1. ขบวน 976 ศรีสะเกษ 16.30 น. – กรุงเทพ 03.20 น. รองรับผู้โดยสารได้ 1,955 คน
  2. ขบวน 962 ศิลาอาสน์ 19.30 น. – กรุงเทพ 04.45 น. รองรับผู้โดยสารได้ 1,762 คน
  3. ขบวน 934 อุบลราชธานี 19.45 น. – กรุงเทพ 07.15 น. รองรับผู้โดยสารได้ 2,586 คน
  4. ขบวน 936 อุดรธานี 20.40 น. – กรุงเทพ 08.30 น. รองรับผู้โดยสารได้ 2,265 คน

สำหรับเมื่อวานนี้ (15 เม.ย.) มียอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 123,901 ราย แบ่งเป็นผู้โดยสารปกติ 121,293 ราย และผู้โดยสารขบวนรถเสริม 2,608 ราย

เส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ จำนวน 39,910 ราย, รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 31,043 ราย, สายเหนือจำนวน 24,060 ราย, สายตะวันออก จำนวน 16,091 ราย และสายมหาชัย จำนวน 12,797 ราย

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE