ดูหนังออนไลน์
General

5 วัน สงกรานต์!! ‘8,000 เมาขับ’ เจอคุมประพฤติ 230 ติดกำไลอีเอ็ม

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วงควบคุมเข้มงวดของวันที่ 15 เมษายน 2562 มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,262 คดี หรือร้อยละ 99.95 คดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี หรือร้อยละ 0.05

ภาพ : เฟซบุ๊ก เพจประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 28

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราพุ่งสูงถึง 203 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น

ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM มีจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 387 ราย คดีขับเสพ จำนวน 2 ราย

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วง 5 วัน (11-15 เมษายน 2562) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,383 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,222 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.08 คดีขับเสพจำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.79 คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามจำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานครจำนวน 480 คดี และจังหวัดนครพนมจำนวน 440 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดที่มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราสูง จะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาสารคาม นครพนม สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร สุรินทร์ หนองคาย นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และเลย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team