Politics

ทำงานเร็ว! ศาลฎีกาวินิจฉัยสิทธิ ส.ส.แล้ว 576 คดี

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยการพิจารณาคดีร้องขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมา 2562 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งมีลักษณะคดี เช่น กรณีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร, กรณีผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร, กรณีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ กกต.ที่ให้ถอนการรับสมัครตามคำร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครอื่น และกรณีผู้อำนวยการเขตการเลือกตั้งขอให้ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

“ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้รายงานผลสรุปคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 23 มีนาคม ทั้งหมดจำนวน 576 คดี โดยศาลฎีกาคำสั่งก่อนวันเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด”

ในส่วนของรายละเอียดนั้น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 รวมคดีเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 366 เรื่อง แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 62 เรื่อง, ส.ส.แบบแบ่งเขต 290 เรื่องและขอถอนชื่อ 14 เรื่อง โดยมีคดีเสร็จไป 366 เรื่อง แบ่งเป็น ยกคำร้อง 277 เรื่อง, รับสมัคร/ประกาศรายชื่อ 50 เรื่อง, อนุญาตให้ถอนคำร้องและให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ 25 เรื่อง, ให้ถอนชื่อ 10 เรื่อง และให้เพิ่มชื่อ 4 เรื่อง

ส่วนคดีระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 23 มีนาคม 2562 รวมคดีถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 210 เรื่อง แล้วเสร็จทั้งหมด

“ขณะนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ย้ายไปเปิดทำการยังอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่ที่สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนแล้ว ส่วนคดีหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนั้น ยังไม่มีการส่งเข้ามายังศาลฎีกา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการพิจารณาวินิจฉัยก่อน หลังประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team