Economics

‘บขส.’ จัดรถเสริมวันละ 2 พันเที่ยวรับประชาชนเดินทางเข้ากรุง

“บขส.” จัดเตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์เสริมอีกวันละ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายนนี้ บขส.ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับการเดินของประชาชนเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวและภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากปกติ วันละ 6,023 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมวันละประมาณ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร ได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน

การเดินทางในเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่จำทาง (รถทะเบียน 30) มาวิ่งให้บริการ เที่ยวกลับระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายน 2562 อีก 470 คัน

เส้นทางที่มีการนำรถโดยสารไม่จำทาง (รถทะเบียน 30) มากที่สุด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และตราด เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team