Economics

‘การรถไฟฯ’ คาดวันนี้ปชช.เริ่มเดินทางเข้ากรุง 1.2 แสนคน

“การรถไฟแห่งประเทศไทย” สรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางช่วงสงกรานต์ เฉพาะวันที่ 14 เม.ย. อยู่ที่ 95,382 คน คาดวันนี้ประชาชนกว่า 123,000 คนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 มีจำนวน 95,382 คน

ทั้งนี้ เส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ จำนวน 30,886 คนรองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23,103 คน สายเหนือ จำนวน 17,376 คน สายตะวันออก จำนวน 13,395 คน และสายมหาชัย จำนวน 11,128 คน

สำหรับวันนี้ (15 เม.ย 62) คาดการณ์จะมีประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ประมาณ 123,000 คน

อย่างไรก็ตามการรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถพิเศษอีก 15 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถปกติจนเต็มหน่วยลากจูงทั้ง 242 ขบวน รองรับการเดินทางได้ถึงวันละ 100,000 – 120,000 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2562 และ 15 – 17 เมษายน 2562

สำหรับวันนี้ได้จัดขบวนรถพิเศษโดยสาร จำนวน 4 ขบวนคือ
1. ขบวน 976 ศรีสะเกษ 16.30 น. – กรุงเทพ 03.20 น. รองรับผู้โดยสารได้ 1,955 คน
2. ขบวน 962 ศิลาอาสน์ 19.30 น. – กรุงเทพ 04.45 น. รองรับผู้โดยสารได้ 1,762 คน
3. ขบวน 934 อุบลราชธานี 19.45 น. – กรุงเทพ 07.15 น. รองรับผู้โดยสารได้ 2,586 คน
4. ขบวน 936 อุดรธานี 20.40 น. – กรุงเทพ 08.30 น. รองรับผู้โดยสารได้ 2,265 คน1. ขบวน 935 กรุงเทพ 06.30 น. – อุดรธานี 17.40 น. รองรับผู้โดยสารได้ 1,544 คน

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE