Politics

คุมเข้ม!! ศาลสั่งคุมประพฤติช่วงสงกรานต์ทะลุ 4,000 คดี

ศาลสั่งคุมประพฤติช่วงเทศกาลสงกรานต์ทะลุ 4,067 คดี ชี้ “เมาแล้วขับหนักสุด 3,908 คดี สั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 186 ราย

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ศาลปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน 2562 จึงมีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศเพียง 11 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 4 วัน (11 – 14 เมษายน ) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,067 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,908 คดี คิดเป็น 96.09% คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็น 3.69% คดีขับรถประมาท จำนวน 9 คดี คิดเป็น 0.22%

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 337 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 211 คดี

สำหรับยอดสะสมที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ในช่วงที่มีการควบคุมเข้มงวด (11 – 14 เมษายน 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 186 ราย แยกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 184 ราย และคดีขับเสพ จำนวน 2 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศาลมีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยอง ศาลมีคำสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จำนวน 8 ราย เป็นระยะเวลากว่า 30 วัน โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน และดำเนินการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังต่อเนื่องอีก 15 วัน เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team