ดูหนังออนไลน์
Economics

สหกรณ์สโมสรรถไฟไล่ฟ้อง 6 รายเบี้ยวชำระหนี้ 2.2 พันล้าน

ณรงค์พล พัฒนศรี

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์สโมสรรถไฟ  เจรจาสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง เสริมสภาพคล่อง เห็นชอบร่วมกันในแผนชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก พร้อมไล่บี้ผู้กู้ 6 รายผิดสัญญา เรียกคืน 2.2 พันล้าน

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้หารือร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง ถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก

ทั้งนี้สหกรณ์เจ้าหนี้ได้อนุเคราะห์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาลง 1 % ยอมให้กำหนดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีในอัตรา 4 % และผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้ในช่วง 2 – 3 เดือนแรก เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ นำเงินส่วนนี้ไปเสริมสภาพคล่อง สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกของตนเองที่เดือดร้อนและยื่นคำขอกู้เงินรออยู่แล้วได้

จากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ จะได้ส่งแผนให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละสหกรณ์พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจะจัดทำเป็นข้อตกลงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ กับสหกรณ์เจ้าหนี้แต่ละรายต่อไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามแผนให้ทันในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกฝ่ายตกลงที่จะประชุมร่วมกันเพื่อติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน ”

นายณรงค์พล กล่าวว่าในส่วนเจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ อีก 2 แห่ง คือธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด   คณะกรรมการชั่วคราวของสหกรณ์ฯ ได้เจรจาเพื่อขอผ่อนปรนการชำระหนี้แล้ว

สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ ในส่วนคดีอาญา รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการ ฯ ชุดที่ 7 – 11 แทนสหกรณ์ไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อตั้งข้อหาของพนักงานสอบสวนของ สน.บางรัก และ สน.ปทุมวัน

ส่วนคดีแพ่งที่ต้องรับผิดทางละเมิด รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการ ฯ ชุดที่ 7 – 11 เช่นเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ส่วนการเรียกเงินกู้คืนจากผู้กู้ 6 ราย ที่ผิดสัญญาชำระหนี้ทั้ง 199 สัญญา  กว่า 2,200 ล้านบาท  คณะกรรมการชั่วคราวกำลังดำเนินการจัดจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้องคดีเรียกหนี้คืนแล้ว  ยังได้รับกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight