Economics

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว ประหยัดเพิ่ม 10%

กฟผ. เตรียมมาตรการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมมือประหยัดไฟ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ติดดาว ช่วยประหยัดค่าไฟ 10%

ศานิต นิยมาคม

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟผ. เตรียมพร้อมมาตรการดูแลระบบผลิต และส่งไฟฟ้า ให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพียงพอ สำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น

โดยจะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ.ให้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น และงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วยวิธีง่ายๆ อาทิ

  • ถอดล้างหน้ากากพัดลมช่วยให้พัดลมทำงานได้ดีขึ้น
  • ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่26 องศา ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 10%
  • ใช้หลอดไฟ LEDแทนหลอดแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า 20 – 80%
  • ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
  • เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
  • เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ปัจจุบันฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5 จะมีรูปแบบใหม่ติดดาว (Ranking) ซึ่งมีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่สูงกว่าเดิม และสะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น

โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5 ซึ่งมีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิม และสะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5 หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และ เบอร์ 5 สามดาว

ทั้งนี้ในแต่ละระดับของดาวที่เพิ่มขึ้น จะแสดงถึงความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 – 10 % ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และทำให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB