Economics

‘อาคม’ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมก่อนเปิด ‘รถไฟ-สะพาน’ เชื่อมกัมพูชา

“อาคม” ยิ้มหน้าบาน ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เช็คความพร้อมก่อนนายกฯ ทำพิธีเปิด “รถไฟ – สะพาน” เชื่อมกัมพูชา 22 เม.ย.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (8 เม.ย.) ได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (สถานีชั่วคราว) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจความพร้อมในการเปิดเดินรถไฟเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา

โดยล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง 2 ประเทศ คาดว่าจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกอบพิธีมอบขบวนรถจักรดีเซลรางจำนวน 1 ขบวน แสดงสัญลักษณ์ความสัมพันธไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเปิดการเดินรถโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 เมษายน 2562

การเปิดเดินรถไฟเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยและกัมพูชา สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

เปิดสะพาน “บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท” พร้อมกัน

ในวันเดียวกัน นายอาคม และ นายซุน จันทอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ร่วมประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมจัดพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนไทย – กัมพูชาแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท เป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาลไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าบริเวณชายแดนจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก ตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยและกัมพูชา จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “แยกคนแยกสินค้า” ออกจากกัน จึงได้เลือกบริเวณชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตรงกับบ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่

สะพานข้ามพรมแดนไทย – กัมพูชาแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

ฝั่งกัมพูชาอีก 2 ปีเสร็จ

กระทรวงคมนาคม จึงประสานความร่วมมือกับกองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 670 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนและสะพานจากฝั่งไทยข้ามห้วยพรมโหดไปยังฝั่งกัมพูชา ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร เฉพาะงานก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนเป็นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวรวม 620 เมตร แบ่งเป็นสะพาน ฝั่งไทยยาว 405 เมตร และสะพานฝั่งกัมพูชายาว 215 เมตร

ปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางฝั่งประเทศไทยและสะพานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาจะร่วมกันจัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เช่นกัน

แต่ในส่วนของกรมศุลกากรและความพร้อมของฝั่งกัมพูชาที่จะต้องมีการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชาอีกประมาณ 4 กิโลเมตร คาดว่าจะมีการก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้ได้สมบูรณ์ภายใน 2 ปีข้างหน้า

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้สัญจร จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ รวมทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่อีกด้วย

 

 

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE