ดูหนังออนไลน์
Economics

คึกคัก!! ทย.คาดแห่ใช้บริการเครื่องบินเที่ยวสงกรานต์กว่า 4 แสนคน

กรมท่าอากาศยาน คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศของสนามบิน  25 แห่ง ช่วงสงกรานต์  ระหว่าง 11-17 เม.ย. จะมีผู้โดยสาร 404,773 คน หรือเฉลี่ย  57,224 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 6.26% 

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่าเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงประเพณีที่สำคัญ คือ เทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางเป็นจำนวนมาก ในส่วนของ ทย. การคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ทย. (25 เเห่ง) รวมทั้งสิ้น 404,773 คน จากเดิม 380,899 คน

โดยเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 365,891 คน จากเดิม 347,423 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38,882 คน จากเดิม 33,476 คน คิดจากจำนวนเที่ยวบิน 2,223 เที่ยว จากเดิม 2,227 เที่ยว

อัมพวัน วรรณโก

ทั้งนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ 36 เที่ยวบิน ไป/กลับ เฉพาะช่วงเทศกาลฯ หากเมื่อเทียบปี 2561 เห็นได้ว่า จำนวนผู้โดยสารปี 2562 เพิ่มขึ้น 23,874 คน คิดเป็น 6.26% ขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลง 3 เที่ยว คิดเป็น 0.1% (อาจเป็นกรณีเกิดจากการปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานด้วย)

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารสูงสุด 5 ลำดับ คือ

1. ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีจำนวนผู้โดยสาร 15,385 คน จากเดิม 11,201 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 37%

2. ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสาร 53,151 คน จากเดิม 39,002 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 36%

3. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้โดยสาร 10,836 คน จากเดิม 8,549 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น  27%

4. ท่าอากาศยานเลย มีจำนวนผู้โดยสาร 6,990 คน จากเดิม 5,915 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 18%

5. ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 59,461 คน จากเดิม 52,094 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 14%

สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ คาดการณ์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 3,118 คน จากเดิม 2,893 คน คิดเป็น สัดส่วนเพิ่มขึ้น 7.77% ในขณะที่ ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสาร 29,447 คน จากเดิม 30,583 คน คิดเป็นสัดส่วนลดลง  3.71% สำหรับ ท่าอากาศยานหัวหิน มีจำนวนผู้โดยสาร 2,117 คน (ปี 2561 ไม่มีเที่ยวบิน)

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight