ดูหนังออนไลน์
Business

กรมท่าอากาศยานสั่งเตรียมพร้อม รับเดินทางสงกรานต์

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ทั้ง 28 แห่ง เตรียมความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 และมาตรการการรักษาความปลอดภัยในทุกท่าอากาศยาน

อัมพวัน วรรณโก

กรมท่าอากาศยานได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4 – 17 เมษายน 2562 ดังนี้

ด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

  • จัดเวรอำนวยการ , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสาร
  • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสารให้เพียงพอ และปลอดภัยกับปริมาณผู้โดยสาร เช่น เก้าอี้พักรับรอง ต้องเพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร
  • ทุกพื้นที่ของท่าอากาศยานต้องมีความสะอาด ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานทุกแห่งของกรมท่าอากาศยานได้จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดในทุกจุด เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงห้องสุขา ที่ให้บริการแก้ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานด้วย
  • ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ให้บริการรถสาธารณะ รถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ให้บริการผู้โดยสารอย่างเพียงพอทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งกำชับเรื่องอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซต์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

ด้านมาตรการความปลอดภัย

  • ให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัดคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับความเข้มงวดสูงสุด และเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจค้นและการควบคุมการเข้าพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยาน
  • ให้ทุกท่าอากาศยานซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่เพื่อติดตามควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
  • จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารและโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังตรวจตราผ่านกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
  • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากพบสิ่งผิดปกติต้องสงสัยหรือสัมภาระที่ไม่ทราบเจ้าของให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
  • ประสานกับตำรวจ ทหาร หรือฝ่ายปกครอง รวมทั้งหอบังคับการบินในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากโคมลอย โคมควันหรือวัสดุอย่างอื่นที่ปล่อยขึ้นไปในอากาศ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งยังจะร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในท่าอากาศยานต่างๆ ตามโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์ เชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม สู่อนาคตที่สดใส” ซึ่งได้จัดกิจกรรมทุกท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 โดยคณะผู้บริหารจะเดินทางไปเปิดโครงการ ณ ท่าอากาศยาน 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

The Bangkok Insight Editorial Team