ดูหนังออนไลน์
Politics

การเมืองตึง ‘ประชาชนเครียด’ หาทางออกปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิตเพิ่ม 68%

กรมสุขภาพจิต เผยสถิติประชาชนโทรปรึกษาสายด่วน 1323 เรื่องความเครียดจากการเมืองเพิ่มขึ้น 68 % แนะรับฟังความคิดที่แตกต่าง ไม่แตกแยก และเลือกรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างพอดี 

ภายใต้สถานการณ์การเมืองครุกกรุ่น มีการแบ่งขั้วทางการเมืองชัดเจน การเสพสื่ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนจำนวนมาก “อิน”  ความเครียดจากการรับข้อมูลข่าวสารทุกวัน  เกิดการกระทบกระทั่ง และความไม่ลงรอยทางความคิดประปรายภายใน ครอบครัวเดียวกัน บ้านใกล้เรือนเคียง ญาติสนิทมิตรสหายที่ต่างเลือกกันไปคนละฝักฝ่ายตามความนิยม และอุดมคติ

ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความสะดวก และการยอมรับที่เข้าหาหมอ หรือนักจิตวิทยา ทำให้สายด่วนกรมสุขภาพจิตมีผู้ใช้บริการปรึกษาไม่น้อย อันมาจากความเครียดในเรื่องต่างๆ รวมถึงจากการเมืองไทยที่กำลังวุ่นวายในเวลานี้

กรมสุขภาพจิต รายงานสถิติการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ สายด่วน 1323 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

พบว่า มีการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต รวมจำนวน 13,229 ครั้ง โดยปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด  5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 ปัญหาทางจิตเวช 39.02 %

อันดับที่ 2 ความเครียด และวิตกกังวล  27 %

อันดับที่ 3 ปัญหาความรัก  8.74 %

อันดับที่ 4 ปัญหาซึมเศร้า 6.89 %

อันดับที่ 5 ปัญหาครอบครัว  5.59 %

และจำนวนประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในภาพรวมทั้งหมด เปรียบเทียบจากเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เพิ่มขึ้น 33.2 %

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลว่า ผู้ที่โทรศัพท์ปรึกษาเฉพาะเรื่องความเครียด และวิตกกังวลจากการเมือง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวน 22 ราย และเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวน 37 ราย เพิ่มขึ้น 68%  เนื่องจากเป็นช่วงของการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม

ส่วนใหญ่เกิดความเครียดจากการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทางการเมืองระหว่างคนใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ทำให้รู้สึกเครียด จึงโทรศัพท์มาปรึกษาพูดคุยเพื่อระบายความเครียด โดยขณะนี้กรมสุขภาพจิต กำลังติดตามเรื่องความเครียดจากการเมืองอย่างใกล้ชิด

พร้อมกับเตือนว่า ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องไม่แตกแยก สามารถอยู่ร่วมกันได้ เน้นรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยความเคารพ และให้เกียรติกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสม และวิตกกังวลจนเกินไป

ขณะเดียวกันการติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองต้องเป็นไปอย่างพอดี เปิดกว้างรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ไม่รับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ และ มีการผ่อนคลายความเครียด

ทั้งนี้ หากยังมีความเครียดและวิตกกังวลอยู่ สามารถโทรมาขอรับบริการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือขอรับบริการด้านสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB