General

กระทรวงทรัพยากรฯ เร่งแก้ปัญหาขาดน้ำ 4 จังหวัด พร้อมรับภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งปี 2562 ประเดิมแก้ปัญหา 4 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด เเละชลบุรี ประกาศพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว มั่นใจส่วนราชการบูรณาการร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน นำร่องปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำกว่า 13 คันให้บริการน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด เเละชลบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นการด่วน

ทั้ง 2 หน่วยงานได้รวบรวมสรรพกำลัง ทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รวมถึงแหล่งน้ำผิวดิน และเเหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมทั้งวางแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาว โดยได้มอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนและตระหนักถึงความสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย

ในวันนี้ (5 เม.ย.) มีการเปิดตัวกิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บูรณาการช่วยประชาชน ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง” ณ โรงเรียนศรีตระกูล ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการนำร่องให้ 2 หน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ตำบลปราสาท ตำบลกันทรารมย์ และตำบลศรีตระกูล ได้รับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2562 โดยมีเป้าหมายแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค จำนวน 726,000 ลิตร และมีรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนตามจุดต่างๆ เติมน้ำลงถังกลางอาทิ ที่ศาลาหมู่บ้าน โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเติมให้กับแหล่งน้ำต้นทุน หรือแหล่งน้ำดิบที่คาดการณ์ว่าจะไม่เพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไปกว่า 19 ล้านลูกบาศก์เมตร นำรถบรรทุกไปแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านกว่า 1,836,374 ลิตร ทำให้ประชาชน 305,560 ครัวเรือน ในพื้นที่ 53,481 ไร่ ได้รับประโยชน์

ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำมีเครื่องมือรองรับการช่วยภัยแล้งที่ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำขนาดตั้งแต่ 8 นิ้วไปจนถึง 30 นิ้ว ตู้ผลิตน้ำดื่ม เครื่องผลิตน้ำน้ำประปาเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่สำหรับปฎิบัติงานช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทั่วประเทศถึง 11 ภาค หากประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อกรมทรัพยากรน้ำ โทร1310 กด 5 หรือ ร้องขอผ่านหน่วยงานในท้องถิ่น

ทางด้านนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งหน่วยนาคราช เป็นชุดปฏิบัติการเร็วสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่สามารถให้บริการแจกจ่ายน้ำสะอาด ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บำรุงบ่อบาดาล หรือตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านได้ทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรอยู่ทั่วประเทศกว่า 132 จุด รถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ 18 คัน และบ่อบาดาลในโครงการต่างๆ ที่พร้อมให้บริการน้ำบาดาลสะอาดทั่วประเทศกว่า 1,894 แห่ง

ประชาชนที่ประสบภัยแล้งหรือได้ผลกระทบจากภัยแล้งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2562 สายด่วน 02 6667099

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team