General

ใช้ ‘3 ส.’ รับมือ ลดเครียดจากปัญหาหมอกควัน

กรมสุขภาพจิต ห่วงประชาชนเครียด จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันทางภาคเหนือ ที่มีค่า PM 2.5 สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน แนะนำใช้ 3 ส. รับมือ เน้นป้องกันตัวเองที่ดี ช่วยลดความเครียด

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุถึงสถานการณ์ปัญหาของฝุ่นละอองหมอกควัน ค่า PM 2.5 สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ในหลายๆ พื้นที่ทางภาคเหนือที่มีมาร่วมหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายๆคน รวมทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

โดยเฉพาะสุขภาพใจนั้น หากเกิดความเครียด จะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด วิตกกังวล กลัว คิดมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการเรียน หรือการทำงานได้ ดังนั้น จึงควรต้องดูแลสุขภาพทางใจให้ดีเป็นพิเศษ โดยต้องมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก และไม่ตื่นกลัว แต่เน้นตื่นตัวในการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง และเลือกรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำประชาชนให้ใช้หลัก 3 ส. เพื่อปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหมอกควันในเบื้องต้น ประกอบด้วย

ส.ที่ 1 คือ ให้สอดส่องมองหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น

ส.ที่ 2 คือ ใส่ใจ รับฟัง เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ เพื่อช่วยให้อารมณ์สงบขึ้น สบายใจขึ้น

ส.ที่ 3 คือ ส่งต่อความช่วยเหลือ สิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน เช่น น้ำ อาหาร ยา เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในเบื้องต้น และมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤติหรือความยากลำบากไปได้

นอกจากนี้ประชาชนแต่ละคน ต้องป้องกันตนเองที่ดีจากฝุ่นละออง หมอกควัน เช่น

  • เวลาที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันได้
  • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องออกแรง
  • ไม่เปิดประตูหน้าต่างให้ฝุ่นละอองเข้ามาในตัวบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
  • มีการทำความสะอาดห้องภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถู
  • เลี่ยงมลพิษจากการใช้เตาถ่าน และการเผาอะไรต่างๆ
  • เลี่ยงการจุดธูป จุดเทียน การสูบบุหรี่
  • ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองอากาศ และผลิตออกซิเจน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง ทั้งนี้ หากใครยังเครียดมาก วิตกกังวล นอนไม่หลับ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือขอรับบริการด้านสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB