Economics

อึ้ง!! ‘สรท.’ หั่นคาดการณ์ส่งออกปีนี้เหลือโตต่ำกว่า 5%

“สภาผู้ส่งออกฯ” ปรับลดคาดการณ์ส่งออกปีนี้เหลือโตต่ำกว่า 5% หลังประเมินเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หวังรัฐบาลใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ฟื้น

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกฯ ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้ เหลือโตต่ำกว่า 5% โดยมองว่าความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออก ทั้งบรรยากาศการค้าโลก ทั้งกรณีการเจรจาข้อตกลงที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่ยังไม่มีความชัดเจน, ตลาดส่งออกสำคัญของไทยเจอกำแพงภาษีจากสหรัฐ ตลาดญี่ปุ่นและยุโรปยังติดลบ จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ จากต่างประเทศ

“ยอมรับว่าหมดหวังที่จะได้เห็นยอดส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย สรท.หวังว่ารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ฟื้นตัว” น.ส.กัณญภัค กล่าว

ทั้งนี้ สภาผู้ส่งออกฯ ยังมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใหม่ โดยขอให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และสนับสนุนภาคการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมองว่านโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลใหม่พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และควรพิจารณาถึงขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และกลุ่มแรงงานที่มีทักษะที่แท้จริง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team