General

ภาคเหนือทัศนวิสัยแย่! สั่งขึ้นป้ายเตือนผู้ขับขี่ ‘เปิดไฟหน้า-ใช้ความเร็วต่ำ’

“คมนาคม” หวั่นหมอกควันกระทบทัศนวิสัยภาคเหนือ สั่งขึ้นป้ายเตือนผู้ขับขี่ “เปิดไฟหน้า-ใช้ความเร็วต่ำ” กำชับ “ขนส่งสาธารณะ” ต้องเคร่งครัดมาตรฐานความปลอดภัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงสถานการณ์หมอกควันและค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้ (1 เม.ย.) ว่า ที่ประชุมฯได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและร่วมแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน ดังนี้

1.กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เฝ้าระวังไฟป่าและไฟที่เกิดจากการเผาในที่โล่งบริเวณถนนเพื่อเข้าดับไฟได้อย่างรวดเร็วทันที ดำเนินการติดป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรในเส้นทางที่มีทัศนวิสัยต่ำจากหมอกควัน ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟหน้า ใช้ความเร็วต่ำ ตรวจสอบไฟส่องสว่าง ถนนต้องไม่ชำรุดเสียหาย และเพิ่มความถี่ในการฉีดล้างทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง

2.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งเตือนผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะขับขี่ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยต่ำ พร้อมเข้มงวดในการตรวจจับควันดำรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะ  ขณะเดียวกันต้องรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำ ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

3.กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งเตือนการเดินเรือของพื้นที่สัญจรทางน้ำ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่อาจได้รับผลกระทบด้านทัศนวิสัยจากหมอกควัน

4.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่เครื่องบินที่ขึ้นฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละออง

นอกจากนี้ นายอาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนการทำงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดับเหตุไฟป่าหรือไฟที่เกิดจากการเผาในที่โล่งโดยทันที

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE