ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ดุสิตโพล’ เผยปชช.ผิดหวัง ‘เลือกตั้ง’ ไม่โปร่งใส!!

“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนผิดหวัง “เลือกตั้ง” 24 มี.ค. หวั่นไม่โปร่งใส – ทุจริตการเลือกตั้ง – ผลคะแนนไม่ชัดเจน

แม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว แต่ควันหลงของการเลือกตั้งก็ยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,752 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

อันดับ 1 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ความไม่โปร่งใส การทำงานของ กกต.และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 45.20%

อันดับ 2 ประชาชนตื่นตัว ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก 21.28%

อันดับ 3 เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญ มีผลต่อบ้านเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ 16.55%

อันดับ 4 รอลุ้นผลการเลือกตั้ง พรรคไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาล ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี 13.07%

อันดับ 5 เป็นข่าวใหญ่ ถูกจับตามองทั้งสื่อในประเทศและต่างประเทศ 10.15%

2. สิ่งที่ประชาชนประทับใจ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา คือ

อันดับ 1 ได้ออกมาใช้สิทธิ ทำตามหน้าที่ของตนเอง 66.14%

อันดับ 2 ประชาชนตื่นตัว ช่วยกันตรวจสอบ /บรรยากาศการเลือกตั้งคึกคัก 17.30%

อันดับ 3 ผู้สมัครที่ชื่นชอบได้เป็น ส.ส. 14.14%

อันดับ 4 หน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก 9.67%

อันดับ 5 ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น 8.56%

3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา คือ

อันดับ 1 ความไม่โปร่งใส ทุจริตการเลือกตั้ง ผลคะแนนไม่ชัดเจน 69.47%

อันดับ 2 การจัดตั้งรัฐบาล ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 28.88%

อันดับ 3 ความขัดแย้ง ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะมีมากขึ้น 11.32%

อันดับ 4 ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นโมฆะ ต้องเลือกตั้งใหม่ 10.37%

อันดับ 5 กลัวทำบัตรเสีย กาผิด เข้าใจผิด 4.26%

4. จากผลการเลือกตั้งในภาพรวม ประชาชนมีความสมหวังหรือผิดหวังอย่างไร?

อันดับ 1 ผิดหวัง 48.74% เพราะความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง การทำงานของ กกต.การนับคะแนน ประกาศผลล่าช้า ผู้สมัครที่ชื่นชอบแพ้ ฯลฯ

อันดับ 2 เฉยๆ 30.71% เพราะไม่อยากคาดหวัง ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ยอมรับกับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ฯลฯ

อันดับ 3 สมหวัง 20.55% เพราะได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามที่หวังไว้ ผู้สมัครที่ชื่นชอบได้เป็น ส.ส. ฯลฯ

5. จากผลการเลือกตั้งที่ปรากฎ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าจะทำให้สภาพบ้านเมืองเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนๆเดิม 40.07% เพราะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเข้ามาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ บ้านเมืองมีปัญหาเรื้อรังมานาน คนในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฯลฯ

อันดับ 2 แย่ลงกว่าเดิม 31.85% เพราะรัฐบาลที่เข้ามาใหม่อาจขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถผลักดันนโยบายสำคัญออกมาได้ ความขัดแย้งทางการเมืองมีมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 ดีขึ้นกว่าเดิม 28.08% เพราะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ส่งผลต่อความเชื่อมั่น เศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลใหม่ต้องเร่งสร้างผลงานให้เห็น ฯลฯ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team