ดูหนังออนไลน์
Business

กรมทรัพยากรน้ำพร้อมรับภัยแล้ง

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเติมให้กับแหล่งน้ำต้นทุน หรือแหล่งน้ำดิบที่คาดการณ์ว่าจะไม่เพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไปกว่า 19 ล้านลูกบาศก์เมตร นำรถบรรทุกไปแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านกว่า 1,836,374 ลิตร ทำให้ประชาชน 305,560 ครัวเรือน ในพื้นที่ 53,481 ไร่ ได้รับประโยชน์

สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย (ภาพ : กรมทรัพยากรน้ำ)

ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำมีเครื่องมือรองรับการช่วยภัยแล้งที่ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำขนาดตั้งแต่ 8 นิ้วไปจนถึง 30 นิ้ว ตู้ผลิตน้ำดื่ม เครื่องผลิตน้ำน้ำประปาเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่สำหรับปฎิบัติงานช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทั่วประเทศถึง 11 ภาค

หากประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อกรมทรัพยากรน้ำ โทรสายด่วน 1310 กด 5

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team