Economics

Big Data Transformation ท้าทายอุปสรรคสู่โลกดิจิทัล

วานนี้ ( 29 มี.ค.) สำนักข่าว The Bangkok Insight ได้จัดเสวนาเรื่อง “ Big Data Transformation 2019 ” ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ และความปรองดองแห่งเอเชีย นายกสภามหาวิทยาลัย CMKL (มหาวิทยาลัย Canegie Mello และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปาฐกถาพิเศษ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ ได้มาบอกเล่าถึงความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในวันนี้ และอนาคตจากการเข้าสู่โลกดิจิทัล ที่มี “Big Data” เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง โดยมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องแก้ไข คือ กฎหมายที่ล้าหลัง และ “ความกลัว” ที่มากเกินไปของภาครัฐ กลัวเทคโนโลยี และกลัวสิ่งใหม่ จึงก้าวไม่พ้น ไม่เปิดรับ และไม่เดินไปสู่สิ่งใหม่

“เช่น เรากลัว อีสปอร์ต กลัวบิทคอยน์ จะมาทำร้ายผู้บริโภค แล้วเราใช้วิธีห้าม  ก็เหมือนกับเรากำลัง Stop ในสิ่งที่ Unstoppable เพราะหลายประเทศเข้าเปิดรับ และนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายไปแล้ว”

โดยแนะนำให้ทำถุงทราย (Sandbox) หรือทำการทดสอบภายใต้ขอบเขตจำกัด เพื่อทำแบบจำลองการเรียนรู้ ช่วยลดความเสี่ยง และที่ต้องทำไปพร้อมกัน คือ “life long learning”  หรือการศึกษาตลอดชีวิต เน้นให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะอยู่ในชั้นเรียน ไม่เช่นนั้นปัจจัยที่จะทำให้พัง ไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่คือ การศึกษา และคนที่จะต้องเป็นนักเรียน ก็คือ ครู ผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน และการที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ สิ่งที่ไทยยิ่งต้องทำ คือ การเตรียมพร้อมคนในประเทศและอาเซียนไปสู่ยุค 4.0

ขณะที่เดียวกันในงานยังมีเสวนาเรื่อง Big Data : Big Move Thailand โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆร่วมพูดคุย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวริทธ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขา และบริการ ดิจิทัล ธนาคารยูโอบี (ไทย) ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง ประธานผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี และวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และล้วนเห็นความสำคัญของ “Big Data” เพื่อนำข้อมูลจากผู้บริโภคไปใช้รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน เสริมศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ให้ถูก disrupt  ทั้งด้านการท่องเที่ยว กิจการโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน  และ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภายในงานเสวนาครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานในแวดวงต่างๆเข้าร่วมรับฟัง เพื่ออัพเดตข้อมูล และกระตุ้นเตือนคนรอบข้าง ให้พร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team