COLUMNISTS

ความเครียดในงาน : หัวหน้างาน = ต้นตอของความเครียด?

นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์
ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จำกัด
0

เวลาที่คุณถามใครก็ตาม ว่าที่ทำงานของเขา มีเรื่องเครียดเกิดจากอะไรบ้าง ไม่แปลกใจเลยว่า หนึ่งในคำตอบที่คนส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ความเครียดที่เกิดจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาของเขาโดยตรงนั่นเอง

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความแตกต่าง และพื้นฐานของปัจเจกบุคคลก่อน และเนื่องจากว่าคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน หัวหน้างานของเราเองก็เช่นกัน และบางครั้งหัวหน้าเองก็มาพร้อมกับความเครียดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวลูกน้องได้แตกต่างกัน

เราเองในฐานะพนักงาน ก็ต้องทำความเข้าใจความแตกต่างทางความคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงานของหัวหน้า หรือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมเราด้วยเช่นกัน

จากบทความของ Harvard Business Review โดย Tomas Chamorro-Premuzic ได้สรุปข้อเสนอแนะในการจัดการความเครียดที่เกิดจากหัวหน้างาน เพื่อพนักงานทั้งหลายจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

แนวทางที่ 1 ทำความเข้าใจตัวตนของหัวหน้า

การทำความเข้าใจกับตัวตนของหัวหน้างานของเรานั้น คือการทำความเข้าใจพฤติกรรม และความคิดของหัวหน้า เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าถึงสถานการณ์ และสิ่งที่เราต้องเผชิญ

วิธีการนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และการสังเกตของลูกน้องเช่นกัน เมื่อเราเข้าใจถึงตัวตนของหัวหน้าว่า อาจมีปัจจัยใดที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์ หากเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะ

แนวทางที่ 2 อย่าทำตัวเป็นต้นตอของความเครียด

เหรียญนั้นมีสองด้าน เช่นเดียวกันกับคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่แย่แค่ไหน ก็จะมีด้านดีอยู่เช่นกัน การเป็นต้นตอของความเครียดในที่นี้ หมายถึง การทำให้หัวหน้าของเราเปลี่ยนจากอารมณ์เชิงบวกมาเป็นเชิงลบ

หากสาเหตุนั้นมีต้นตอมาจากเราเอง ก็อาจเป็นไปได้ว่าเราทำให้หัวหน้าของเราผิดหวัง และหากหัวหน้างานของเราเปลี่ยนเป็นอารมณ์เชิงลบแล้ว ความเครียดจะตกอยู่กับใครที่ไหนไปไม่ได้ นอกจากตัวเรานั่นเอง

แนวทางที่ 3 จงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับหัวหน้า

การทำให้หัวหน้างานของเรารู้สึกว่า เรานั้นเป็นพนักงานที่มีความสามารถและจำเป็นต่อเขา หรือทำให้หัวหน้างานของเรารู้สึกดีที่มีเราอยู่ด้วยในทุกๆ การประชุมกับผู้บริหาร เป็นทีมงาน และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อเขา

หากคุณเป็นพนักงาน หรือทีมงานที่ทรงคุณค่าแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากที่จะตัดเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงทีม หรือทำให้คุณเครียดด้วยเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่างแน่นอน

Add Friend Follow