Economics

‘LINE’ ประกาศแต่งตั้ง ‘จุงโฮ ชิน’ เป็น Co-CEO

“LINE คอร์ปอเรชั่น” ปรับโครงสร้างองค์กร ประกาศตั้ง “จุงโฮ ชิน” ผู้ก่อตั้ง LINE เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

LINE คอร์ปอเรชั่น ประกาศแต่งตั้ง “จุงโฮ ชิน” ผู้ก่อตั้ง LINE ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ทำให้ LINE มีโครงสร้างองค์ใหม่ที่มีผู้บริหารระดับสูง 2 คน ได้แก่ “ทาเคชิ อิเดซาว่า” ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ จุงโฮ ชิน

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง “จุงโฮ ชิน” จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆ และช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท

ขณะที่ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการ การบริหารรายได้ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ และการสรรหาบุคลากร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้ง ทาเคชิ อิเดซาว่า และ จุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ “ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนการที่ LINE ได้แต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็น ‘ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW’ เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ WOW โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ คือ หลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัท นั่นคือ การมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

ประวัติการทำงานของ จุงโฮ ชิน

  • กรกฎาคม 2542 ทำงานที่ OZ Technology Inc.
  • เมษายน 2545 ทำงานที่ Neowiz Games Corporation
  • มิถุนายน 2548 ทำงานที่ 1noon Co. Ltd. (ปัจจุบันคือ NAVER คอร์ปอเรชั่น)
  • กรกฎาคม 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนองค์กรที่ Naver Japanคอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบันคือ LINE คอร์ปอเรชั่น)
  • มกราคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE คอร์ปอเรชั่น
  • มีนาคม 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE Plus คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)
  • เมษายน 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการปฏิบัติการระดับโลก (CGO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
  • เมษายน 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการบริการ (CSO) ของ LINE ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
  • กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINEคอร์ปอเรชั่น(ปัจจุบัน)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team