Politics

กกต.แจงข้อสงสัยนับคะแนนเลือกตั้งล่าช้า

“กกต” แจงกรณีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการเกิดความล่าช้า และคลาดเคลื่่อน

จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งส. ส. อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีความคลาดเคลื่อนนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นกรณีดังกล่าว ที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวโดย สพร. ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทราบดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้พัฒนาระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งส. ส. (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้ง ส. ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานข้อมูลผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทันที หลังจากการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ สพร. เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐมากว่า 20 ปี โดยได้ออกแบบระบบการรายงานผลตามมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งในภาพรวมการทำงานของระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

สำหรับในช่วงแรกของการรายงานผลการนับคะแนน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีข้อมูลเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และการแสดงผลข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้ถูกต้องในทันที โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง และการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ แต่อย่างใด

ดังนั้นจึงขอยืนยันว่า ข้อมูลที่เชื่อมต่อให้กับตัวแทนของสื่อมวลชน เป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วนตามการรายงานของกปน.

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข่าวว่าระบบการรายงานผลล่ม เนื่องจากถูกแฮกนั้น ขอชี้แจงว่าระบบต่างๆ ที่ได้รับความสนใจอาจจะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ระบบการรายงานผลก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถแฮกเข้าระบบได้เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้มีการเตรียมการ เพื่อรองรับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไว้อยู่แล้ว ส่งผลให้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระบบการรายงานผลจึงสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยระบบไม่มีการล่มแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามกรณีที่สื่อมีการนำเสนอข้อมูลแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูล จนทำให้เข้าใจว่าระบบรายงานล่มนั้น เนื่องจากในบางช่วงเวลามีการเรียกใช้ข้อมูลในอัตราความถี่สูง ส่งผลกระทบให้ระบบทำงานหนัก จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการปล่อยข้อมูลเป็นระยะๆ ซึ่งได้มีการตกลงเงื่อนไขกับผู้แทนสื่อมวลชนแล้ว

ส่วนการรายงานผล ณ ช่วงเวลาที่คะแนนเข้ามา 93% แล้วข้อมูลมีการเคลื่อนไหวช้ามาก เนื่องจากมีการส่งข้อมูลเข้ามาไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ข้อมูล แต่ระบบยังคงทำงานได้เป็นปกติ และการรายงานผลการนับคะแนนของกปน. ยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการต้องแสดงผลไม่เกิน 95% ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team