Economics

เตรียมแผนพร้อม!! ‘ปตท.’ ยันซ่อมบำรุงแหล่งยาดานาไม่กระทบ

เตรียมแผนพร้อม!! “ปตท.” แจงปิดซ่อมบำรุง “แหล่งก๊าซฯยาดานา” 7 วัน ไม่กระทบผู้ใช้พลังงาน

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานามีแผนหยุดการผลิตบางส่วน เพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปีระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน ส่งผลให้ความสามารถจ่ายก๊าซฯ รวมฝั่งตะวันตกลดลงประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 33% ของปริมาณก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงฯ ดังกล่าวกระทบต่อการจ่ายก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกเพียง 33% และจากการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปตท.เจรจาให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวมอยู่ในระดับลดลง กฟผ. จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน รวมทั้งไม่กระทบต้นทุนค่าไฟฟ้าและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแต่อย่างใด

สำหรับปี 2562 จะมีการทำงานของผู้ผลิตที่ต้องเฝ้าระวัง คือ เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) มีแผนปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2562 รวม 14 วัน โดย ปตท.วางแผนล่วงหน้าร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต กฟผ. และภาครัฐ สำหรับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

“การซ่อมบำรุงประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติของผู้ผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาระดับความสามารถในการส่งก๊าซฯ ตามสัญญา ซึ่ง ปตท.ได้ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมแผนบริหารจัดการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเตรียมแผนรองรับและเตรียมการบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายวุฒิกร กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team