Economics

ปตท.จับมือกระทรวงเกษตรฯ ผลิตปุ๋ยสั่งตัดออแกนิคนำร่องทั่วประเทศ

ปตท.จับมือกระทรวงเกษตรฯ ผลิตปุ๋ยสั่งตัดออแกนิค เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนเกษตรกรรายย่อย  และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นตลาดบี 10 ในรถปิกอัพ เพิ่มการใช้ซีพีโอในประเทศ 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ปตท.อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนาของสถาบันนวัตกรรม และ สถาบันวิทยสิริเมธี ( VISTEC) มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ในการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเบื้องต้นแล้ว เพื่อวาง Business Model และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะทำนำร่องในทุกจังหวัด โดยจะมีชุมชน หรือสหกรณ์มาเป็นกลไกสำคัญในการทำเป็น Social Enterprise ต่อไป ซึ่งจะมี 1 จังหวัดก่อน ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมก่อนเพราะ ปุ๋ยสั่งตัดเป็นนโยบายมานานแล้ว แต่ยังไม่เกิดจริง ปตท.จึงเข้ามาเป็นกลไกช่วยเหลือสนับสนุนภาคเกษตรของไทย ส่วนแผนการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยนั้น ปตท.ยังไม่มีแนวคิดที่จะทำในตอนนี้

“ที่ผ่านมาเราต้องนำเข้าแม่ปุ๋ยทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมจำนวนมาก เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยที่ใช้ในทุกพื้นที่ แต่ต่อไปต้องพัฒนาสูตรปุ๋ยเป็นการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ย มีประสิทธิภาพ ลดการนำเข้า และเราจะทำให้เป็นปุ๋ยสั่งตัดออแกนิคด้วย เพื่อลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมาก และต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ อาทิ สภาพดิน บริบทการทำเกษตรในแต่ละพื้นที่ และเกษตรกรเอง”

ส่วนการช่วยเหลือปาล์มน้ำมันในประเทศที่ตกต่ำ และมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ส่วนเหลือจำนวนมากนั้น ส่วนหนึ่งปตท.จะหาทางเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 100% ในน้ำมันดีเซลในสัดส่วน 10% หรือ บี 10 โดยสถาบันนวัตกรรมปตท. ได้ทำการทดสอบแล้วว่าบี 10 ใช้ได้ในรถปิกอัพภายใต้สภาพอากาศร้อนเช่นในประเทศไทย แต่จะไม่เหมาะกับการใช้ในช่วงอุณหภูมิต่ำ

ใน 1-2 เดือนนี้จะทำการทดสอบกับรถปิกอัพของปตท.ที่วิ่งในพื้นที่ตะวันออกเป็นระยะทาง 100,000 กม. ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน และผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันต่อไป ส่วนบี 20 เหมาะกับการใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้น

หากมีการส่งเสริมใช้บี 10 จะช่วยเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล 100% ได้ 6.5 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนการส่งออกไบโอดีเซล 100% นั้นอยู่ระหว่างการศึกษา

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB