Politics

‘นายกฯ’ เตือนสติคนไทยต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ!!

“นายกรัฐมนตรี” เตือนสติคนไทยรู้รักสามัคคี มีคุณธรรม – ปกป้องสถาบันหลักของชาติ แนะมีสติตั้งมั่นผลักดันศักยภาพประเทศไทยให้ก้าวหน้า

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้สถาบันทางสังคม ทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังศีลธรรมตามคำสอนของศาสนาที่ทุกคนเคารพนับถือ เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขปลอดภัยอย่างยั่งยืน


“นายกฯ เน้นย้ำว่า คนไทยทุกช่วงวัยทุกอาชีพทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ ต้องมีความรักสามัคคีกัน ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความรู้และคุณธรรม โดยพิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมีมาอย่างยาวนานกว่า 1,400 ปี ทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพราะวันนี้ยังมีคลื่นใต้น้ำที่นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบ้านเมือง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนา”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีศักยภาพอีกมากที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด เพียงทุกคนมีสติ ตั้งมั่นรักษาความดีงาม ใช้ความเป็นไทยและความพร้อมที่มีอยู่นำพาประเทศชาติและความหวังของพี่น้องคนไทยให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team