ดูหนังออนไลน์
PR News

GC มอบถุงผ้าจากขยะรีไซเคิลให้กรมอุทยานแห่งชาติฯดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) มอบถุงผ้าที่ผลิตจากการรีไซเคิลขยะขวด PET จำนวน 5,000 ใบ ซึ่งเก็บจากพื้นที่เกาะเสม็ดและพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง จากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand มูลค่า 374,500 บาทให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี  จงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นผู้แทนรับมอบ

ถุงผ้าดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ อาทิ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อ่าวพังงา และ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด 3Rs (Reduce, reuse, recycle)

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะส่งมอบถุงผ้าจากขยะรีไซเคิลให้กับอุทยานแห่งชาติจำนวน 154 แห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวยืม ทดแทนการนำถุงพลาสติกหูหิ้วเข้าไปในอุทยาน โดยจะเก็บเงินมัดจำค่าถุงผ้า และคืนเงินให้เมื่อนำถุงผ้ามาคืน และจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถุงผ้า ก่อนนำมาให้นักท่องเที่ยวยืมในครั้งต่อไป พร้อมติดตามการใช้งานเพื่อประเมินผลเป็นประจำทุกสิ้นเดือนด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team