ดูหนังออนไลน์
Economics

บอร์ดการค้าขู่เอาผิด ‘ล้ง’ กดราคารับซื้อชาวสวนผลไม้

ยอดจองทุเรียน
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

บอร์ดแข่งขันการค้า ขู่เอาผิด”ล้ง” คนไทยและต่างชาติ กดราคารับซื้อ-ทำสัญญาเอาเปรียบชาวสวนผลไม้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าได้พิจารณาพฤติกรรมผู้ประกอบการรวบรวม คัดแยก บรรจุ และส่งออกผลไม้ (ล้ง) ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ

ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบพฤติกรรมมาระยะหนึ่ง พบว่าอาจเข้าข่ายทำผิดตามมาตรา 57 (2) พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ที่ใช้อำนาจเหนือตลาด  อย่างไม่เป็นธรรม ที่ประชุมจึงให้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการให้หยุดการกระทำ

สำหรับพฤติกรรมของล้งที่ตรวจพบบางรายเอาเปรียบชาวสวนผลไม้  เช่น ทำสัญญาซื้อไม่เป็นธรรม  มีการกดราคารับซื้อ ทำให้ชาวสวนได้รับความเดือดร้อน ได้สั่งให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว และต้องมาชี้แจง ส่วนบทลงโทษของผู้กระทำผิดตามมาตรา 57 (2) ปรับสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่ทำผิด

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าล้งที่ทำผิดยังไม่หยุดดำเนินการและยังเอาเปรียบ จะมีโทษปรับสูงสุด 6 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 3 แสนบาทจนกว่าจะหยุดฝ่าฝืน  ดังนั้นหากมีเกษตรกรกลุ่มใดถูกเอาเปรียบสามารถร้องไปได้ยัง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า


Add Friend

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight