Politics

แจงยิบ!! ‘กกต.’ แจ้ง ‘ปอท.’ เอาผิดคนทำข้อมูลเท็จ

“กกต.” แจงปม 7 ข้อหลังเกิดกระแสในโซเชียล พร้อมยื่น “ปอท.” เอาผิดคนทำข้อมูลเท็จ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชี่ยลมีเดีย รวม 7 กรณี โดยกรณีที่ 1. มีการเผยแพร่ ว่า ปลด 2 กกต. สลับรถขนบัตรนั้น จากเว็บไซต์ดังกล่าวมีลักษณะนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จ ซึ่ง กกต. ทั้ง 2 คน ที่ถูกระบุไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ตามที่เป็นข่าว ดังนั้น กกต. จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อดำเนินการสอบสวน นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้ววันนี้ (26 มี.ค.)

2.กรณีปรากฏภาพและข้อความว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการแกะหีบนำบัตรออกมานั่งนับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมีการคัดบัตรเสียออก แล้วเอาบัตรใส่ใหม่ โดย กกต.ตรวจสอบแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) เลือกตั้งที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นช่วงที่ กปน. นับคะแนนเสร็จแล้ว และนำหีบบัตรรวมถึงแบบรายงานประจำหน่วย วัสดุอุปกรณ์มาส่งให้กับ กกต. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แต่ขณะนั้น กกต. เขตหน่วยเลือกตั้งที่ 1 กำลังรับหีบบัตรและอุปกรณ์ของหน่วยเลือกตั้งอื่น ซึ่ง กปน.ของหน่วยเลือกตั้งที่2 จึงมีการแกะหีบบัตรออกมานั่งนับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพลางก่อน อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องและคัดค้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กกต. พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความสุจริต และเที่ยงธรรม

3.กรณีทหารประจำการกองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า ชะโงกหน้าดูเพื่อนทหารลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ 34 เขตเลือกตั้งที่ 6 พญาไท กรุงเทพ ขณะนี้ กกต.ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กกต. จะสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เช่น สั่งให้มีการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่

4.กรณีปรากฏภาพและข้อความว่า พบเอกสาร ป้ายปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบส.ส.5/1) และสายรัดหีบบัตร อยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมี จังหวัดชุมพร ตรวจสอบแล้วพบว่า วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของหน่วยเลือกตั้งที่ 16 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับบัตรเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรักษาไว้ก่อนวันเลือกตั้ง โดยหลังปิดการนับคะแนน วันที่ 24 มีนาคม เวลา 20.00 น. ขณะเจ้าหน้าที่เดินทางกลับ และมีการแวะที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าว พบเห็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ จึงนำไปทิ้งถังขยะ การดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ เป็นขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นขั้นตอนทางธุรการก่อนการลงคะแนน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงคะแนน ที่ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าว ควรนำส่งให้ กกต.ประจำเขต พร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว การนำไปทิ้งในที่สาธารณะ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จึงให้สำนักงาน กกต. จังหวัดชุมพร ตักเตือนการปฏิบัติงานของ กปน. แล้ว

5.กรณีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากบางหน่วยเลือกตั้งไปยัง กกต. ประจำเขต และสำนักงาน กกต. จังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดความขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งภายหลังจากสำนักงาน กกต. ได้ตรวจพบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขได้ถูกต้องในทันที

ทั้งนี้ การรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้าย เป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใดที่ถูกต้องตรงกันแล้ว โดยผู้ที่สนใจติดตามข่าวสามารถตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซด์กกต.ได้อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

6.กรณีที่สำนักงาน กกต. ได้จัดทำบัตรเลือกตั้งตัวอย่างสีชมพู โดยมีหมายเลขผู้สมัคร ภาพ เครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมือง โดยภาพ เครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมือง มีเพียงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพียงพรรคเดียวนั้น สำนักงาน กกต.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรเลือกตั้งตัวอย่างตามภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น มิได้เป็นบัตรเลือกตั้งตัวอย่างที่สำนักงาน กกต.ได้จัดพิมพ์ขึ้น และส่งให้กับ กปน.ใช้ในการประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากสีของบัตรเลือกตั้งตัวอย่างไม่ถูกต้อง หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง จะไม่ใช่หมายเลข 1-50 ตามที่ภาพปรากฏ ภาพเครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมืองทุกพรรค จะไม่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างแต่อย่างใด

ดังนั้น สำนักงาน กกต. จะได้ตรวจสอบว่ามีผู้ผลิตบัตรเลือกตั้งตัวอย่างดังกล่าว หรือมีการตัดต่อ ดัดแปลงภาพบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว อันเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไรต่อไป  

และ 7.กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการนับบัตร เป็นคะแนนของหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการวินิจฉัยการทำเครื่องหมายกากบาททับหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งเป็นบัตรเสียว่าเป็นบัตรดีนั้น จากการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ 44 เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพฯ ปรากฏว่าในขณะที่ทำการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าว กปน.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีและนับเป็นคะแนนให้ผู้สมัคร  แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทักท้วงการนับคะแนนดังกล่าวว่าเป็นบัตรเสีย กปน.จึงได้ประชุมหารือและวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นบัตรเสีย เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

 

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team