Politics

ไม่เกิน 30 วันรู้!! ‘ดอน’ สั่งสอบปมบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ล่าช้า

“รมว.ต่างประเทศ” สั่งตั้งคณะกรรมการสอบกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ล่าช้าแล้ว คาดไม่เกิน 30 วันรู้ผล

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีกระทรวงการต่างประเทศไปรับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ล่าช้า คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน แต่ขอไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคณะกรรมการบ้าง ปกติการจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ต้องมีผู้ติดตามมาด้วย แต่ส่งเป็นพัสดุการทูตที่มีหีบห่อชัดเจนมากับสายการบิน

“กรณีของบัตรที่ส่งกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์ ทราบว่าปัญหาเบื้องต้นมาจากทางสายการบินจากนิวซีแลนด์ ไม่ได้ส่งมากับเที่ยวบินที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่ได้มาช้าตอนมาอยู่ กรุงเทพฯ ขอให้รอคณะกรรมการตรวจสอบก่อน” นายดอน กล่าว

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีการโยนกันไปกันมาของหลายหน่วยงาน สุดท้ายคนที่ผิดคือกระทรวงการต่างประเทศใช่หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า ไม่ต้องการพูดว่าผิด เพราะเรายังไม่ได้ข้อมูล จึงต้องหาข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน และว่า ไม่จำเป็นต้องส่งคนไปพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะขณะนี้บัตรทั้งหมดอยู่ที่ กกต.แล้ว จึงอยู่ที่ กกต.จะพิจารณา ว่าบัตรยังจะใช้ได้อยู่หรือไม่

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team