Politics

ครม.รับทราบ 7 มาตรการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ครม.รับทราบ 7 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 หวังประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (26 มี.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน, ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ 7 มาตรการ ได้แก่
มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
มาตรการด้านถนนและสภาพแวดล้อม
มาตรการด้านยานพาหนะ
มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด
มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
มาตรการบริหารจัดการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ให้เหลือน้อยที่สุด โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team